National Volunteer Week 2021 Web Banner

​Ministerstwo pozycje - Polski

Po​​​​lskie 
"Przez sakrament chrztu, wszyscy jesteśmy wezwani do uczestnictwa w nasze dary ze sobą i ze światem. Biorąc pod uwagę znaczenie tego połączenia z Bogiem, istotne jest, że my, jako wspólnota, zrobić wszystko, aby zapewnić, że właściwe dary są dzielone w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, przez właściwych ludzi. Realizujemy naszą misję bardziej efektywnie, gdy dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bogatsze, silniejsze, bardziej żywy i bezpieczniejszą wspólnotę wiary. "

Spis pozycji - ​w języku polskim

1 Koordynator adoracji
2 Ministrant- Dorosły
3 Ministrant– dziecko-młodzież
4 Koordynator ministrantów
5 Koordynator przygotowania do chrztu
6 Członek zespółu przygotowania do chrztu
7 Koordynator zespołu żałoby
8 Członek zespołu żałoby
9 Koordynator studiów nad Pismem Świętym
10 Komitet budowy i utrzymania
11 Katecheta katechezy Dobrego Pasterza
12 Koordynator katechezy Dobrego Pasterza
13 Katechumenalny katecheta inicjacji dzieci (RCIC
14 Dyrektor chóru
15 Członek chóru- dorosły
16 Członek chóru - dzieckomłodzież
17 Podliczający Datki
18 Koordynator zbierania datków
19 Koordynator inicjacji dzieci (RCIC)
20 Dozorca-konserwator
21 Prezydent CWL
22 Skarbnik CWL
23 Doradca katolickiej ligi dziewcząt
24 CWL Przewodniczący stałego komitetu chrześcijańskiego życia rodziny
25 Nadzwyczajny minister komunii
26 Nadzwyczajny minister komunii- koordynator
27 Nadzwyczajny minister komunii chorych do domów-instytucji
28 Członek organizacji Rycerzy Kolumba
29 Odwiedzający świecki duchowny
30 Koordynator odwiedzających świeckich duchownych
31 Lektor
32 Koordynator lektorów
33 Lider Legionu Maryi
34 Członek Legionu Maryi
35 Planujący oprawę liturgii
36 Koordynator liturgicznej gościnności
37 Gościnność liturgiczna- witający -koscielni
38 Koordynator Liturgii Słowa dla dzieci
39 Pomocnik-wolontariusz Liturgii Słowa z dziećmi
40 Lider-przewodniczący Liturgii Słowa z dziećmi
41 Koordynator przygotowań do małżeństwa
42 Instruktor kursu przygotowań do małżeństwa
43 Koordynator programu zasięgu
44 Program zasięgu_ Kucharz
45 Program zasięgu_ Przyjazny odwiedzający
46 Program zasięgu_ dostawca posiłków
47 Program zasięgu_ wydający posiłki
48 Członek Parafialnej rady finansów
49 Wiceprzewodniczący Parafialnej Rady finansów
50 Wolontariusz- asystent w biurze parafialnym
51 Przewodniczący Duszpasterskiej rady parafialnej
52 Członek Duszpasterskiej rady parafialnej
53 Parafialne duszpasterstwo socjalne
54 Członek Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy
55 Koordynator Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy
56 Koordynator grupy modlitwy
57 RCIA katechumenalny katecheta
58 RCIA Dyrektor katechumenalnych katechetów
59 RCIA ojciec chrzestny
60 Członek Komitetu sponsorowania uchodźców
61 Nabywca dewocjonaliów
62 Sprzedawca dewocjonaliów
63 Asystent edukacji religijnej
64 Katecheta edukacji religijnej
65 Koordynator edukacji religijnej
66 Koordynator przygotowania do sakramentu
67 Członek zespołu przygotowania do sakramentu
68 Przewodniczący kampanii ShareLife
69 Członek kampanii ShareLife
70 Koordynator komitetu towarzyskiego
71 Członek komitetu towarzyskiego
72 Trener Ligi sportowej
73 Koordynator parafialnego programu Totus Tuus
74 Kierowca- wolontariusz
75 Koordynator ślubu
76 Duszpasterz młodzieży
77 Asystent duszpasterza młodzieży
78 Dyrektor duszpasterstwa młodzieży