​Ministerstwo pozycje - Polski​

 

Po​​​​lskie 

"Przez sakrament chrztu, wszyscy jesteśmy wezwani do uczestnictwa w nasze dary ze sobą i ze światem. Biorąc pod uwagę znaczenie tego połączenia z Bogiem, istotne jest, że my, jako wspólnota, zrobić wszystko, aby zapewnić, że właściwe dary są dzielone w odpowiedni sposób, w odpowiednim czasie, przez właściwych ludzi. Realizujemy naszą misję bardziej efektywnie, gdy dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bogatsze, silniejsze, bardziej żywy i bezpieczniejszą wspólnotę wiary. "

 

Wytyc​​zne i wymagania przesiewowe parafialnych 

List kardynała.pdf

Wytyczne dla Wolontariuszy Parafialnych-polski.pdf

Wolontariuszy, Pokaz Program Broszura -Polski-2017.pdf​ 

  


Spis pozycji - ​w języku polskim


 

1 Koordynator adoracji.pdf

2 Ministrant- Dorosły.pdf

3 Ministrant– dziecko-młodzież.pdf

4 Koordynator ministrantów.pdf

5 Koordynator przygotowania do chrztu.pdf

6 Członek zespółu przygotowania do chrztu.pdf

7 Koordynator zespołu żałoby.pdf

8 Członek zespołu żałoby.pdf

9 Koordynator studiów nad Pismem Świętym.pdf

10 Komitet budowy i utrzymania.pdf

11 Katecheta katechezy Dobrego Pasterza.pdf

12 Koordynator katechezy Dobrego Pasterza.pdf

13 Katechumenalny katecheta inicjacji dzieci (RCIC).pdf

14 Dyrektor chóru.pdf

15 Członek chóru- dorosły.pdf

16 Członek chóru - dzieckomłodzież.pdf

17 Podliczający Datki.pdf

18 Koordynator zbierania datków.pdf

19 Koordynator inicjacji dzieci (RCIC).pdf

20 Dozorca-konserwator.pdf

25 Nadzwyczajny minister komunii.pdf

26 Nadzwyczajny minister komunii- koordynator.pdf

27 Nadzwyczajny minister komunii chorych do domów-instytucji.pdf 

29 Odwiedzający świecki duchowny.pdf

30 Koordynator odwiedzających świeckich duchownych.pdf

31 Lektor.pdf

32 Koordynator lektorów.pdf

35 Planujący oprawę liturgii.pdf

36 Koordynator liturgicznej gościnności.pdf

37 Gościnność liturgiczna- witający -koscielni.pdf

38 Koordynator Liturgii Słowa dla dzieci.pdf

39 Pomocnik-wolontariusz Liturgii Słowa z dziećmi.pdf

40 Lider-przewodniczący Liturgii Słowa z dziećmi.pdf

41 Koordynator przygotowań do małżeństwa.pdf

42 Instruktor kursu przygotowań do małżeństwa.pdf

43 Koordynator programu zasięgu.pdf

44 Program zasięgu; Kucharz.pdf

45 Program zasięgu; Przyjazny odwiedzający.pdf

46 Program zasięgu; dostawca posiłków .pdf

47 Program zasięgu; wydający posiłki.pdf

48 Członek Parafialnej rady finansów.pdf

49 Wiceprzewodniczący Parafialnej Rady finansów.pdf

50 Wolontariusz- asystent w biurze parafialnym.pdf

51 Przewodniczący Duszpasterskiej rady parafialnej.pdf

52 Członek Duszpasterskiej rady parafialnej.pdf

53 Parafialne duszpasterstwo socjalne.pdf

54 Członek Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy.pdf

55 Koordynator Parafialnego komitetu selekcji wolontariuszy.pdf

56 Koordynator grupy modlitwy.pdf

57 RCIA katechumenalny katecheta.pdf

58 RCIA Dyrektor katechumenalnych katechetów.pdf

59 RCIA ojciec chrzestny.pdf

60 Członek Komitetu sponsorowania uchodźców.pdf

61 Nabywca dewocjonaliów.pdf

62 Sprzedawca dewocjonaliów.pdf

63 Asystent edukacji religijnej.pdf

64 Katecheta edukacji religijnej.pdf

65 Koordynator edukacji religijnej.pdf

66 Koordynator przygotowania do sakramentu.pdf

67 Członek zespołu przygotowania do sakramentu.pdf

68 Przewodniczący kampanii ShareLife.pdf

69 Członek kampanii ShareLife.pdf

70 Koordynator komitetu towarzyskiego.pdf

71 Członek komitetu towarzyskiego.pdf

72 Trener Ligi sportowej.pdf

73 Koordynator parafialnego programu Totus Tuus .pdf

74 Kierowca- wolontariusz.pdf

75 Koordynator ślubu.pdf

76 Duszpasterz młodzieży.pdf

77 Asystent duszpasterza młodzieży.pdf

78 Dyrektor duszpasterstwa młodzieży.pdf